Αρχική » Επενδυτικές σχέσεις » Λογιστικές Καταστάσεις

Λογιστικές Καταστάσεις

 
 
 
Οικονομικά Στοιχεία 2014
Οικονομικά Στοιχεία 2015
1ο Τρίμηνο
Eξάμηνο
 1ο Τρίμηνο
 
 

 
Οικονομικά Στοιχεία 2012
Οικονομικά Στοιχεία 2013
1ο Τρίμηνο
Eξάμηνο
Εννιάμηνο
Ετήσιο
1ο Τρίμηνο
Eξάμηνο
 
 
 
Οικονομικά Στοιχεία 2010
Οικονομικά Στοιχεία 2011
1ο Τρίμηνο
Eξάμηνο
 
Eννιάμηνο
Ετήσιο
1o Τρίμηνο
Eξάμηνο
 
Eννιάμηνο
Eτήσιο
 

Οικονομικά Στοιχεία 2008

Οικονομικά Στοιχεία 2009

1ο Τρίμηνο
Eξάμηνο
Eννιάμηνο
Ετήσιο
1ο Τρίμηνο
Εξάμηνο
Eννιάμηνο
Ετήσιο

Οικονομικά Στοιχεία 2006

Οικονομικά Στοιχεία 2007

1ο Τρίμηνο
Εξάμηνο
Εννιάμηνο
Ετήσιο
1ο Τρίμηνο
Eξάμηνο
Eννιάμηνο
Ετήσιο

 Ισολογισμοί
Ενοποιημένοι Ισολογισμοί

 

Συνοπτικές Λογιστικές καταστάσεις (3μηνιαίες)

Ενοποιημένες Συνοπτικές Λογιστικές καταστάσεις (3μηνιαίες)

 
Συνοπτικές Λογιστικές καταστάσεις (6μηνιαίες)

Ενοποιημένες Συνοπτικές Λογιστικές καταστάσεις (6μηνιαίες)

 
 
Συνοπτικές Λογσιτικές καταστάσεις (9μηνιαίες)
Ενοποιημένες Συνοπτικές Λογιστικές καταστάσεις (9μηνιαίες)
 
 

Συνοπτικές Λογιστικές καταστάσεις (12μηνιαίες)

Ενοποιημένες Συνοπτικές Λογιστικές καταστάσεις (12μηνιαίες)

Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων