Διεύθυνση Έργων
Σύντομη Παρουσίαση

Σύντομη Παρουσίαση


Η Διεύθυνση Έργων της εταιρίας δημιουργήθηκε μετά την απόφαση της Διοίκησης για επέκταση των δραστηριοτήτων της στο χώρο των έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης από τη φάση του σχεδιασμού ενός έργου ή μίας εφαρμογής.
Η Διεύθυνση στελεχώνεται από ανθρώπους με ειδίκευση σε κάθε σύστημα το οποίο η εταιρία διαθέτει.
Ειδικότερα η Διεύθυνση Έργων μπορεί να προσφέρει λύση στους ακόλουθους τομείς:
 • Συστήματα ανακοινώσεων κατά ΕΝ54
 • Συστήματα ενισχυμένου ήχου
 • Συστήματα διανομής χρόνου (ρολόγια)
 • Συνεδριακά – μεταφραστικά συστήματα
 • Συστήματα ενδοεπικοινωνίας
 • Συστήματα επαγωγικών βρόγχων (επικοινωνία με ανθρώπους που φορούν ακουστικά βαρηκοΐας)
 • Συστήματα τηλεδιάσκεψης
 • Συστήματα οπτικών και ηχητικών ειδοποιήσεων
 • Συστήματα προβολών
 • Συστήματα κλήσης αδελφής
 • Συστήματα κλήσης έκτακτης ανάγκης από WC (AMEA)
 • Συστήματα ξενάγησης
 
ΔΟΜΗ
Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
• Γραμματεία
• Τμήμα Μελετών
• Τμήμα Διαγωνισμών Δημόσιου Τομέα
• Τμήμα Προσφορών
• Τμήμα Εγκαταστάσεων και ρύθμισης