Διεύθυνση Έργων
Σύντομη Παρουσίαση

Σύντομη Παρουσίαση


Η Διεύθυνση Έργων της εταιρίας δημιουργήθηκε μετά την απόφαση της Διοίκησης για επέκταση των δραστηριοτήτων της στο χώρο των έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης από τη φάση του σχεδιασμού ενός έργου ή μίας εφαρμογής.
Η Διεύθυνση στελεχώνεται από ανθρώπους με ειδίκευση σε κάθε σύστημα το οποίο η εταιρία διαθέτει.
Ειδικότερα η Διεύθυνση Έργων μπορεί να προσφέρει λύση στους ακόλουθους τομείς:
• Συστήματα ανακοινώσεων κατά ΕΝ54
• Συμβατικά συστήματα ανακοινώσεων
• Συστήματα ενισχυμένου ήχου
• Συστήματα διανομής χρόνου (ρολόγια)
• Συνεδριακά – μεταφραστικά συστήματα
• Συστήματα ενδοεπικοινωνίας
• Συστήματα επαγωγικών βρόγχων
• Συστήματα οπτικών και ηχητικών ειδοποιήσεων
• Οπτικοακουστικά συστήματα
• Συστήματα προβολών

ΔΟΜΗ
Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
• Γραμματεία
• Τμήμα Μελετών
• Τμήμα Διαγωνισμών Δημόσιου Τομέα
• Τμήμα Προσφορών
• Τμήμα Εγκαταστάσεων και ρύθμισης