Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος
2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη, Εκτελεστικό μέλος
5. Μιλτιάδης Βαρνάβας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.