Εγγύηση Φίλιππος Νάκας

ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ορίζεται στα 2 έτη τουλάχιστον και μπορεί να ανέλθει ανάλογα με τον κατασκευαστή και την οικογένεια των προϊόντων έως και τα 15 έτη.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος διάρκειας εγγύησης του προϊόντος αναφέρεται ξεχωριστά σε κάθε προϊόν με ειδική σήμανση στην ιστοσελίδα μας.

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο τελικό χρήστη και δεν μεταβιβάζεται.

H ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ εγγυάται στον αρχικό αγοραστή, ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ελάττωμα, οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει κατά την κρίση της το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών. Η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος.

Η μεταφορά και η τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον πελάτη από και προς την «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ» ή τα εξουσιοδοτημένα τεχνικά κέντρα, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι να παρουσιάσετε κάποιο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς του προϊόντος (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο αγοράς κ.α.). Για την όσο το δυνατόν πιο ασφαλή μεταφορά, τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή πρέπει να είναι επιμελώς και ασφαλώς συσκευασμένα στις αυθεντικές αρχικές συσκευασίες τους.

Η αδικαιολόγητη απασχόληση, καθώς και οι επισκέψεις τεχνικών κατ' οίκον, χρεώνονται ξεχωριστά, ακόμα και εάν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση.
Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί κατ’ οίκον επισκευή εντός εγγύησης, λόγω μεγάλου όγκου του προϊόντος, π.χ. clavinova, τότε η χρέωση επίσκεψης τεχνικού στο σπίτι είναι 50€ με Φ.Π.Α.

Εάν δεν καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί η επισκευή, τότε η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση μεταφοράς του οργάνου στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας χωρίς άλλη χρέωση.
Η επιστροφή του οργάνου στο χώρο του πελάτη γίνεται με ευθύνη και χρέωση του πελάτη. Στην περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμεί, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την επιστροφή του οργάνου με κόστος 50€ με Φ.Π.Α.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για το λεκανοπέδιο Αττικής.

Επισκευές clavinova εκτός εγγύησης κατ’ οίκον, χρεώνονται με το ποσό των 80€ με Φ.Π.Α. ανά ώρα πλέον του κόστους των ανταλλακτικών.

Στην περίπτωση που κάποια επισκευή κριθεί εκτός προϋποθέσεων εγγύησης, οι γενικοί όροι επισκευής της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. έχουν ως ακολούθως:

1) Για τον έλεγχο ή την επισκευή συσκευών ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ η ελάχιστη χρέωση είναι 48€, η οποία προκαταβάλλεται.
2) Αν η συσκευή κριθεί ασύμφορη επισκευής ή ανεπισκεύαστη γίνεται επιστροφή 15€ κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη.
3) Η καταβολή των παραπάνω ποσών θα γίνεται σε κάποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας, αναγράφοντας πάντα στο καταθετήριο την επωνυμία του καταθέτη:

IBAN ALPHA BANK: GR1201402450 /167002320000312
IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ: GR19011015100000 /15147034720
ΙΒΑΝ EUROBANK : GR67 0260 0250 0004 8020 0566 629
IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR30 0172 0410 0050 4106 3292 458

4) Η επισκευή του προϊόντος θα γίνεται σύμφωνα με την περιγραφή της βλάβης, που υποδεικνύει ο πελάτης.
5) Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται μόνο με επίδειξη του δελτίου παραλαβής ή αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί πιο πάνω.
6) Ο πελάτης ειδοποιείται για το κόστος επισκευής μόνο όταν αυτό υπερβαίνει το ποσό των 64,00€.
7) Σε περίπτωση που το κόστος επισκευής του προϊόντος κριθεί από τον πελάτη ασύμφορο, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη χρέωση εργασίας, απασχόλησης ή/και μεταφοράς σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την ελάχιστη χρέωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, ακόμα και αν δεν απαιτηθεί καμία εργασία επισκευής.
8) Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη προκαταβολή μέρους του ποσού επισκευής ανάλογα με την περίπτωση.
9) Τα επισκευασμένα ή μη προϊόντα που δεν παραλαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες τους μετά τη σχετική τηλεφωνική ενημέρωση για το κόστος της βλάβης, χρεώνονται με κόστος φύλαξης 40,00€ μηνιαίως.
10) Σε περίπτωση που δεν προβείτε στην παραλαβή του προϊόντος εντός τριών (3) μηνών από την ειδοποίησή σας (σύμφωνα με όσα ορίζονται πιο κάτω στην παρ. 11) από την ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., εξουσιοδοτείτε την εταιρεία Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ μέσω του σχετικού Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής που σας δίδεται κατά την παραλαβή του προϊόντος από το τεχνικό μας τμήμα, να προβεί με δαπάνη σας στην ανακύκλωση του προϊόντος (ή των προϊόντων) που αναφέρεται/ονται σ’ αυτό και σε κάθε περίπτωση συναινείτε ανεπιφύλακτα στην καταστροφή του και δεν έχετε απολύτως καμία απαίτηση ή αξίωση κατά της εταιρείας
11) Η μεταφορά από και προς το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα της εταιρείας γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
12) Η παράδοση προϊόντων προς επισκευή δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
13) Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω καθώς και ότι η ενημέρωσή του σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας σχετικά με την επισκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο σχετικό Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής μπορεί να γίνεται με απλή ή συστημένη επιστολή καθώς και με μήνυμα ή με τηλεομοιοτυπία, στη διεύθυνση (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική) και στον αριθμό κλήσης που έχει δηλώσει πιο πάνω.
Προϋπόθεση για την παραλαβή των προς επισκευή προϊόντων, αποτελεί η αποδοχή των όρων με την υπογραφή του σχετικού Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής από τον πελάτη, ή η αποδοχή των όρων που αναφέρονται σε αυτό μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπου και θα δηλώνεται από τον πελάτη η αποδοχή των όρων του Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής.
14) Εργασίες που απαιτούν ανταλλακτικά, ολοκληρώνονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα αυτών. Καθυστερήσεις παράδοσης ανταλλακτικών από τρίτους ενδέχεται να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της επισκευής.
15) Η ελάχιστη χρέωση που εκάστοτε ισχύει, προκαταβάλλεται.
16) Όταν η συσκευή κριθεί ασύμφορη επισκευής ή ανεπισκεύαστη, γίνεται επιστροφή 15€ κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη.
Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος που αγοράσατε. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό καλύπτουν την σωστή χρήση, συνδεσμολογία αλλά και συντήρηση του προϊόντος.
Για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή συσκευών εκτός εγγύησης από τα εξουσιοδοτημένα τεχνικά κέντρα θα πρέπει να επικοινωνείτε μαζί τους για να ενημερώνεστε για τους όρους παροχής των υπηρεσιών αυτών.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:
1. Αμέλεια (π.χ. βλάβες από διαρροές οξέων μπαταριών)
2. Κακή χρήση
3. Χρήση αντίθετη με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής (κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας , βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο της ΔΕΗ).
4. Οποιαδήποτε επισκευή ή μετατροπή που έχει γίνει εκτός του κέντρου τεχνικής υποστήριξης της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ.
5. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει όταν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί.
Ως ημερομηνία αρχής της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία αγοράς και ως αποδεικτικό ορίζεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο της αγοράς.

Η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε το προϊόν να επισκευαστεί και να σας επιστραφεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Για κάθε πρόβλημα ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 14:00 – 15:30 με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας στο τηλ.: 2106686000.

Μπορείτε να δείτε όλα τα Σημεία Service της εταιρείας μας εδώ.