Εγγύηση Φίλιππος Νάκας

ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ

  Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ορίζεται στα 2 έτη.

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο τελικό χρήστη και δεν μεταβιβάζεται.

H ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ εγγυάται στον αρχικό αγοραστή, ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ελάττωμα, οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει κατά την κρίση της το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών. Η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος.

Η μεταφορά και η τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον πελάτη απο και προς την «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ» ή τα εξουσιοδοτημένα τεχνικά κέντρα, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι να παρουσιάσετε κάποιο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς του προϊόντος (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο αγοράς κ.α.). Για την όσο το δυνατόν πιο ασφαλή μεταφορά, τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή πρέπει να είναι επιμελώς και ασφαλώς συσκευασμένα στις αυθεντικές αρχικές συσκευασίες τους. Η αδικαιολόγητη απασχόληση, καθώς και οι επισκέψεις τεχνικών κατ' οίκον, χρεώνονται ξεχωριστά, ακόμα και εάν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση.

 

Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ στις διευθύνσεις:

 

ΑΘΗΝΑ

Παιανία - Κεντρικές Εγκαταστάσεις

19ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου, T.K. 19 002

Τηλέφωνο: 210-6686000 Fax: 210-6686108

Ε-mail.: [email protected] ή [email protected]

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - Χαριλάου Πλαστήρα 19, T.K. 542 50

Τηλέφωνο: 2310-311459 Fax: 2310-317379

Ε-mail.: [email protected]

Σωστή Συντήρηση και Χρήση του Προϊόντος: Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος που αγοράσατε. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό καλύπτουν την σωστή χρήση, συνδεσμολογία αλλά και συντήρηση του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προέρχονται από:

1. Αμέλεια (π.χ. βλάβες από διαρροές οξέων μπαταριών)

2. Κακή χρήση

3. Χρήση αντίθετη με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής (κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας , βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο της ΔΕΗ).

4. Οποιαδήποτε επισκευή ή μετατροπή που έχει γίνει εκτός του κέντρου τεχνικής υποστήριξης της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ.

5. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει όταν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί.

Ως ημερομηνία αρχής της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία αγοράς και ως αποδεικτικό ορίζεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο της αγοράς.

 Η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε το προϊόν να επισκευαστεί και να σας επιστραφεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Για κάθε πρόβλημα ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 14:00 – 15:30 με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας στο τηλ.: 2106686000.