AΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

AΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Η εταιρεία Φίλιππος Νάκας ζητά αποθηκάριο για εκτέλεση παραγγελιών, παραλαβές, συσκευασία, αποθήκευση και βοηθητικές εργασίες με έδρα την Αττική.

Απαιτούμενα προσόντα: 

Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Απόφοιτος Λυκείου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Αποστολή βιογραφικών στο ΗR@nakas.gr