Διοίκηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Η δομή της Εταιρίας είναι οργανωμένη ώστε να εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές και ενδο-επιχειρησιακές της ανάγκες, επιτρέποντας την χωρίς γραφειοκρατικών διαδικασιών επικοινωνία, την ταχεία λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και έλεγχο λειτουργίας του συστήματος και την αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων.

Ανώτατο διοικητικό όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η γενική διεύθυνση ασκείται από τους Κωνσταντίνο Νάκα και Γεώργιο Νάκα, οι οποίοι έχουν διαχωρίσει τις αρμοδιότητές τους, στοχεύοντας στην κατά το δυνατό πιο ορθολογική παρακολούθηση των τμημάτων της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Νάκας είναι υπεύθυνος για τα συστήματα ήχου & εικόνας, τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, τα προϊόντα multimedia και τη μουσική εκπαίδευση, ενώ ο Γεώργιος Νάκας για τα ακουστικά μουσικά όργανα, τα μουσικά βιβλία και τα καταστήματα λιανικής.

Η στρατηγική της Εταιρίας χαράσσεται από τη Γενική Διεύθυνση και οι δραστηριότητες της επιτελούνται από τα ακόλουθα διευθύνσεις - τμήματα:

Γενική Διεύθυνση Nakas Concept& Διοικητικών Υπηρεσιών - Λία Γερογιάννη
Ασχολείται με τα θέματα του προσωπικού, όπως το μισθολόγιο, η τήρηση ωραρίου, η απόδοση των υπευθύνων των τμημάτων, η εκπαίδευση και η ενημέρωση όλων των εργαζόμενων. Είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής της εταιρίας, όπως επίσης ελέγχει τη γενική λειτουργία της μηχανογράφησης και την οργάνωση της αποθήκης. Επιπλέον είναι υπεύθυνη του Nakas Concept και ασχολείται με τον προγραμματισμό και την προώθηση των πωλήσεων, έλεγχο του στοκ και είναι υπεύθυνη για τη γενική λειτουργία του δικτύου καταστημάτων Nakas Concept.
Ακόμα ασχολείται με τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Γενική Διεύθυνση Μουσικής / Ήχου / Εικόνας - Κώστας Γκιόκας
Ασχολείται με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών προώθησης των πωλήσεων, τον ετήσιο προγραμματισμό των αγορών και των πωλήσεων, με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας, τον έλεγχο του stock και των επιστροφών. Επίσης παρακολουθεί την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, οργανώνει και συμμετέχει στην οργάνωση σεμιναρίων και παρουσιάσεων για τους εργαζόμενους, τους αντιπροσώπους και τους πελάτες. Είναι ακόμα υπεύθυνος για τη γενική λειτουργία των καταστημάτων της εταιρίας και την εξυπηρέτηση των μεγάλων πελατών.

Διεύθυνση Μουσικής Εκπαίδευσης – Λεωνίδας Αρνιακός
Ασχολείται με τη λειτουργία του Ωδείου Φίλιππος Νάκας και των παραρτημάτων του για την ευόδωση άρτιου εκπαιδευτικού έργου επ' ωφελεία των σπουδαστών. Πραγματοποιεί τη χάραξη της στρατηγικής πορείας του Ωδείου, έχει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του κεντρικού ωδείου και των παραρτημάτων του, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψη νέων συνεργατών και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των συμβάσεων εργασίας και τη διαμόρφωση των διδάκτρων και των αμοιβών του διδακτικού προσωπικού. Δίνει τις κατευθυντήριες αρχές για την υλοποίηση των καλλιτεχνικών δράσεων του Ωδείου και των συνεργασιών με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Μαρίζ Χατζηγεωργίου

 Στις αρμοδιότητές του τμήματος περιλαμβάνονται ο έλεγχος των οικονομικών μεγεθών, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων, ο οικονομικός έλεγχος των προμηθειών και πελατών, ο έλεγχος των τραπεζών και η εξυπηρέτηση των δανείων, η παρακολούθηση και τακτοποίηση των φορολογικών και λογιστικών εργασιών της Εταιρίας, και επιβλέπει το λογιστήριο, τον πιστοληπτικό έλεγχο των πελατών, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Τμήμα Επικοινωνίας - Δέσποινα Νάκα
Το Τμήμα Επικοινωνίας έχει αναλάβει τη διαφήμιση των προϊόντων της Εταιρίας, την επικοινωνία με τους πελάτες και το σχεδιασμό των διαφημίσεων και εντύπων. Δραστηριότητές του είναι: οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η έκδοση διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων, η διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων και σεμιναρίων. Επίσης στο πλαίσιο των ενεργειών για τη μορφοποίηση της εικόνας της Εταιρίας στο ευρύτερο κοινό και τους πελάτες έρχεται σε επικοινωνία με τους πελάτες και τους υπεύθυνους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώνει συναντήσεις και συνέδρια.

Μηχανογράφηση - Γιώργος Θεολογίτης
Εχει ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή σύνθετων στατιστικών καταστάσεων για την παρακολούθηση της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών (on line συνδέσεις, internet, κ.α.), την κατασκευή εξειδικευμένων εφαρμογών και την παραμετροποίησή τους για χρήση εντός της Εταιρίας αλλά και τους συνεργάτες, κ.α.

Τμήμα παρακολούθησης δικτύου καταστημάτων – Νατάσσα Μενεγάκου
Η σωστή λειτουργία και η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων παρακολουθείται από τρία άτομα. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνουν την εμφάνιση των καταστημάτων, την έκθεση των εμπορευμάτων και τη διαμόρφωση της βιτρίνας, τον έλεγχο των εμπορευμάτων, ενώ πραγματοποιούν έρευνα αγοράς για την εξεύρεση νέων θέσεων που μπορούν να αναπτυχθούν νέα καταστήματα.

Τμήμα Διακίνησης Εμπορευμάτων / Logistics – Χρήστος Πανταζόπουλος
Ο υπεύθυνος του τμήματος ασχολείται με το συντονισμό διακίνησης των εμπορευμάτων στα ίδια καταστήματα καθώς και στο υπόλοιπο δίκτυο, τον έλεγχο παραλαβής των εμπορευμάτων από το εξωτερικό και το εσωτερικό, την απογραφή των εμπορευμάτων και την έκδοση παραστατικών πελατών χονδρικής, καθώς και με τον έλεγχο των αποθηκευτικών χωρών και τη συντήρηση των μεταφορικών μέσων της εταιρίας.

Digital Marketing & Social Media – Ιλένα Νάκα

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση - συντήρηση όλων των site που περιέχονται στο www.nakas.gr, διεκπεραίωση ηλεκτρονικών παραγγελιών που γίνονται στα δύο online καταστήματα Λιανικής, eNakas Music Store & NakasConcept eStore καθώς και στο online κατάστημα χονδρικής NakasB2B.

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης - Ανδρέας Μαρτζούκος
Ο υπεύθυνος ασχολείται με την οργάνωση, τον έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη των εμπορευμάτων που διακινούνται από την εταιρεία.
Αναλυτικά τα τμήματα που περιλαμβάνονται στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης είναι:
α. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
β. Τμήμα ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων, ηχητικών συστημάτων και εφαρμογών.
γ. Τμήμα υπολογιστών και multimedia εφαρμογών.
δ. Τμήμα εγχόρδων μουσικών οργάνων.
ε. Τμήμα πνευστών μουσικών οργάνων.
στ. Τμήμα πιάνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τέλος για κάθε κατηγορία προϊόντος υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό των αγορών - πωλήσεων, την προώθηση των πωλήσεων, τη διαφήμιση, τον έλεγχο των λογαριασμών των πελατών, τη γενική παρακολούθηση του δικτύου των καταστημάτων όπου προβάλλεται το συγκεκριμένο προϊόν, κ.α. με στόχο την άρτια λειτουργία της Εταιρίας και τη σωστή οργάνωση των πωλήσεων των διαφόρων προϊόντων. Συγκεκριμένα, τα τμήματα αυτά αφορούν στα εξής:
- Ηλεκτρικά μουσικά όργανα (υπεύθυνος : Νίκος Καραμαλάκης),
- Ακουστικά μουσικά όργανα (υπεύθυνος: Χρήστος Μεϊμάρογλου),
- Συστήματα ήχου & εικόνας (υπεύθυνος : Αντώνης Αποστόλου),
- Επαγγελματικά συστήματα ήχου, Επαγγελματικού φωτισμού και multimedia (υπεύθυνος : Αλέξανδρος Δρόσος)
- Μουσικά βιβλία (υπεύθυνη : Ελένη Γερογιάννη)
- Εκδόσεις Μουσικών βιβλίων (υπεύθυνη : Αννα Φανουργάκη)
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο : (υπεύθυνη : Ιλένα Νάκα)
Για την άρτια οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων καθώς και την ορθολογική παρακολούθηση τους, η Εταιρία έχει εγκαταστήσει το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ERP ATLANTIS.