Outi - Violi - Kanonaki - Tampouras - Laouto Politiko - Lyra Politiki - Flo